ชื่อ - นามสกุล :นางเนื้อทิพย์ เพี้ยนสูงเนิน
ตำแหน่ง :หัวหน้าทีมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทีมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
หน้าที่ในกลุ่ม :