ชื่อ - นามสกุล :นางกันยา จริยา
ตำแหน่ง :หัวหน้าทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทีมชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
หน้าที่ในกลุ่ม :