ชื่อ - นามสกุล :นางบุญเพ็ญ จันทะวงษ์
ตำแหน่ง :หัวหน้าทีมชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2-3
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2.5
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทีมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
หน้าที่ในกลุ่ม :