ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปัณณภัสร์ สังนาค
ตำแหน่ง :ครูคู่ประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6.2-6.3
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทีมชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
หน้าที่ในกลุ่ม :