ชื่อ - นามสกุล :นายอนันต์ อินทร์ชื่น
ตำแหน่ง :ครูคู่ประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6.1
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทีมชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
หน้าที่ในกลุ่ม :