ชื่อ - นามสกุล :นางปราณี แย้มกันชู
ตำแหน่ง :หัวหน้าทีมชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6.1
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทีมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หน้าที่ในกลุ่ม :