ชื่อ - นามสกุล :Miss Patricia Faye G. Malabanan
ตำแหน่ง :ครูคู่ประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1.7
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนก English Programme
หน้าที่ในกลุ่ม :