ชื่อ - นามสกุล :นางไพรัตน์ เลขะวัฒนากรณ์
ตำแหน่ง :ครูประจำชั้น เตรียมอนุบาล 1.2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกปฐมวัย
หน้าที่ในกลุ่ม :