ชื่อ - นามสกุล :บาทหลวงประเสริฐ สิทธิ
ตำแหน่ง :ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารงานโรงเรียนและวัดเซนต์นิโกลาส
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :