[ Benyapa ]
ชื่อ-นามสกุล : 
เบญญาภา เรืองพิศาล
ชื่อเล่น : 
กิ๊ฟ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
16/9/2548
อายุ : 
13
เพศ : 
ไม่แน่ใจ
E-mail : 
onniyom.2016@gmail.com  
ที่อยู่ : 
240/5
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : 
65000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0993786660
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น