[ Son ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ณรงค์ธร สาเรือง
ชื่อเล่น : 
ซัน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
25/4/2548
อายุ : 
13
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
Narongthon461@gmail.com  
ที่อยู่ : 
วัดหนองบัวถนนสนามบิน บ้านเลขที่575/7
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : 
65000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0882938323
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น