[ 0939981394 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นพชัย สิงหเรศ
ชื่อเล่น : 
บี
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
9/1/2544
อายุ : 
17
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
beeza1354@gmail.com  
ที่อยู่ : 
88/3
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : 
65000
เบอร์โทรศัพท์ : 
939981394
สถานที่ทำงาน : 
วิศวกร/ช่าง
การศึกษา : 
อาชีวศึกษา