[ fluke44412 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ณัฐดนัย หล่อนิมิตดี
ชื่อเล่น : 
ฟลุ๊ค
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
4/12/2543
อายุ : 
17
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
fluke44412@gmail.com  
ที่อยู่ : 
245/66 บรมไตรโลกนารถซอย 9
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : 
65000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0910300802
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย